KMC® Verschlussglieder

KMC Missing Link 11-fach • KMC X-11 silber (Blisterkarte 2 Stück)

300033
(Info: Nachfolger CL550S03)

Empf. VK: € 14,90
KMC Missing Link 11-fach • KMC X-11 silber (Blisterkarte 2 Stück)

CL550S03
(Info: Vorgänger 300033)

Empf. VK: € 14,90
KMC Missing Link 9-fach CL-566 R silber (Blisterkarte 2 Stück)

300052
(Info: Nachfolger CL566002)

Empf. VK: € 7,90
KMC Missing Link 9-fach CL-566 R silber (Blisterkarte 2 Stück)

CL566002
(Info: Vorgänger 300052)

Empf. VK: € 7,90
KMC Missing Link 6/7/8 • Shimano CL-571 R silber (Blisterkarte 2 Stück)

300039
(Info: Nachfolger CL571002)

Empf. VK: € 4,90
KMC Missing Link X-1 • KMC X1 CL-573 NPO silber (Blisterkarte 2 Stück)

300058
(Info: Nachfolger CL573NP0)

Empf. VK: € 4,90
KMC Missing Link 6/7/8 • Shimano CL-571 R silber (Blisterkarte 2 Stück)

CL571002
(Info: Vorgänger 300039)

Empf. VK: € 4,90
KMC Missing Link X-1 • KMC X1 CL-573 NPO silber (Blisterkarte 2 Stück)

CL573NP0
(Info: Vorgänger 300058)

Empf. VK: € 4,90